Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 16. V 2010.

Logo Leteći bumbar #322

Logo Leteći bumbar #323

U ovom broju donosimo:

2. Reč uredni�tva

            Obja�njenje

2. Arhitekt vs Programer

            Kad bi arhitekti morali raditi kao programeri

4. �pigl - dvojnici poznatih

            Foto-feljton: dvojnici poznatih ličnosti.

4. Predračun

            Du�i vic iz lista "Poljoprivrednik"

5. Tra�i se ravnatelj

            Konjkurs za posao upravnika policije

5. Kao �ena �eni

            �enski (feministički) saveti

6. Ivica Olić

            U fazonu "činjenica" o Čaku Norisu

7. Locirajte se!                       Engleski jezik

            Vi mora da ste iz� ako je većina ovih tvrdnji tačna (Ilinois, Indijana; 1606-1653)

Sačuvajte ovaj broj! Mo�ete od njega da napravite:

- molersku kapu

- brodić

- avion koji leti (!) �

Urednicima ostalih časopisa:

Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

Čokolada-tastatura

Reč uredni�tva

Slovo Zbog problema sa modemom nismo mogli da vam po�aljemo № 322 na�eg časopisa. Kad je modem  zamenjen novim koji nije �trajkovao i koji je slu�ao ferkvenciju svog provajdera već je bilo kasno da se  objavi taj broj, pa smo sad prinuđeni da objavimo dvobroj.

            Izvinjavamo se �to ste toliko čekali i, u znak izvinjenja, obradovaćemo vas sa lepim vestima (dva komada). Prvo, u pripremi je novi feljton, a druga vest je da je u pripremi fan-stranica* na Fejsbuku.

 

* ono kao grupa, samo �to se ne učlanjujete već "lajkujete" � ne mogu sad da se setim kako se to zove�

 Glavni i neodgovorni urednik

Coco Bill

ARHITEKT vs PROGRAMER

Kad bi arhitekti morali raditi kao programeri... U najmanju ruku, istinito.
 

Gospodine arhitekte,

            Molim dizajnirajte i sagradite mi kuću. Nisam sasvim siguran �to trebam, pa bih �elio da to sami procijenite. Moja kuća treba imati između dvije i četrdeset pet spavaćih soba. Izvedite nacrt na takav 
Reklama za radio-stanicu

način da spavaće sobe mogu biti lako dodane ili izbrisane. Kad mi donesete takav nacrt, odlučit ću �to zapravo �elim. Također, izradite preliminarne tro�kovnike za svaki od tih nacrta, tako da imam uvid i u cijene. Obratite pa�nju na to da očekujem da ta kuća ko�ta manje nego ova koju trenutno posjedujem. Ipak, pobrinite se da se isprave svi nedostaci moje sada�nje kuće (npr. pod moje kuće vibrira kada hodam, a zidovi nemaju dovoljnu zvučnu izolaciju). Dok izrađujete nacrt za kuću, molim da dr�ite na pameti kako �elim da tro�kovi odr�avanja budu najmanji mogući. Vjerujem da to uključuje upotrebu visokokvalitetnih materijala kao �to je dur-aluminij, kompozitni materijali i skupocjeno drvo (ukoliko se odlučite ne koristiti pojedine od tih materijala, molim da mi to detaljno obrazlo�ite). Također tra�im da se pobrinete za to da najsuvremeniji materijali i moderan dizajn budu prisutni u svakom kutku kuće jer će mi ta kuća slu�iti i kao reprezentativno mjesto koje će ostavljati dojam na moje poslovne suradnike i susjede. Ipak, obratite pa�nju da u toj kući namjeravam koristiti (između ostalih stvari) i moj hladnjak "Obodin" iz 1952. godine. Da biste bili sigurni kako gradite besprijekornu kuću za nas, kontaktirajte svako od moje djece i moje

Kineski proizvod

rođake. Moja punica ima izgrađene prilično čvrste stavove kako bi kuća trebala izgledati, jer nas posjećuje barem jednom na godinu.

            Svakako pa�ljivo odvagnite svako od tih mi�ljenja i potreba pa donesite pravu odluku. Naravno, pridr�avam si pravo promjeniti bilo koju va�u odluku. I nemojte me opterećivati sitnim detaljima sada. Va� posao je razviti sveukupne planove za kuću i prikazati mi njen globalni izgled. Na primjer za sada ne bi bilo prikladno odabirati takve detalje kao �to je boja tepiha. No, svakako obratite pa�nju da je omiljena boja moje supruge plava. Također, nema potrebe da sada obraćate pa�nju ograničenja glede dobave pojedinih elemenata potrebnih za gradnju kuće; va� osnovni zadatak je izraditi detaljne planove i specifikacije. Kada odobrim neki od tih va�ih nacrta, očekujem da će kuća biti izgrađena za dva radna dana. Kada dizajnirate ovu kuću, obratite pa�nju na to da iako je gradite za mene i moje specifične potrebe, ja ću je prije ili kasnije prodati nekom drugom, tako da očekujem da ona zadovoljava �irok raspon ukusa. Stoga svakako uzmite u obzir kakvu kuću bi mogli �eljeti eventualni budući kupci. Savjetujem vam da odete i pogledate kuću na�ih prethodnih susjeda,

njihova nova kuća nam se u znatnoj mjeri sviđa. U njoj se nalaze mnogi sadr�aji koje bismo i mi �eljeli u na�oj novoj kući, posebice pedesetmetarski bazen. Uz pa�ljivo dizajniranje, vjerujem da mo�ete ukomponirati takve stvari u na�u novu kuću bez povećavanja tro�kova njezine izgradnje. Molim, pripremite nam kompletne nacrte kako bismo ih mogli pregledati. Nema potrebe da ulazite u detalje pri izradi tih nacrta jer će oni biti kori�teni samo za na�u procjenu toga �to zapravo �elimo. No budite upozoreni: ukoliko će zbog eventualnih izmjena u konstrukciji biti promjenjena i cijena ko�tanja, za to ću vas smatrati odgovornim.

            Siguran sam da ste odu�evljeni �to ćete sudjelovati u ovako interesantnom projektu! Biti u mogućnosti upotrijebiti najnovija tehnička rje�enja i materijale i imati toliku slobodu pri kreativnom stvaranju je ne�to �to se ne de�ava svakodnevno, zar ne?! Kontaktirajte me �to skorije sa va�im rje�enjima i nacrtima.

 

P.S. Moja supruga mi je upravo rekla kako se ona ne sla�e sa mnogim navodima koje sam vam iznio u ovome dopisu. Kao arhitektu, va�a je odgovornost da uskladite ove razlike. Ja sam poku�avao napraviti takva usagla�avanja i moram priznati da mi nikad nije po�lo za rukom.

�PIGL � DVOJNICI POZNATIH

 �er  Avganistanski hrt

�er i avganistanski hrt

            Ukoliko nećete moći zadovoljiti ovaj uvjet, morati ću potra�iti usluge drugog arhitekta.

 

P.P.S. Mo�da idealno rje�enje za moje potrebe ne bi bila kuća nego prevoziva kamp-kućica. Molim da me hitno savjetujete po ovom pitanju.

PREDRAČUN

Slovo Seljak kupuje novi "Mercedes" E-klase u Auto-kući i sav je iznerviran cenama opreme koja nije u serijskom  vozilu. Nakon nekoliko dana dolazi direktor te auto-kuće da kupi kravu od istog seljaka za svoju malu,  hobi-farmu.

            Seljak mu napravi predračun za kravu:

 

Jedna krava (osnovni model) osnovna cena

2000�

Dve boje (crna/bela)

150�

Ko�na povr�ina

100�

Rezervoar za mleko (zima/leto)

100�

Četiri priključka za dojenje (12,5� komad)

50�

Dva odbojnika, savijena, sa o�trim krajem (15� komad)

30�

Terač za muve, poluautomatski

30�

Otpadni katalizator za zdravu okolinu

60�

Papci za sve vrste terena

100�

Dvoosovinski kočioni sistem (prednje i zadnje noge)

400�

Vi�etonska truba

135�

Oči za maglu, halogen

150�

Mogućnost kori�ćenja raznog goriva

1250�

Ukupna cena krave:

4555�


TRA�I SE RAVNATELj

Sa sajta Nika Titanika (Mareković)

Natječaj za ravnatelja policije.

 

Minimalna stručna sprema: 4 razreda osnovne �kole

Minimalne vje�tine: klanjanje, kuhanje kave, ulizivanje, laganje, zata�kavanje

Ostale vje�tine: rad na PC-u (palit-gasit)

IT vje�tine: youtube.kom, zna za servere

Ostale vje�tine: toki-voki operater

 

- Minimalno 5 godina sta�a čuvanja ovaca na planinama (Hercegovačke planine prednost)

- Minimalno 2 prethodna zaposlenja uz pomoć kuma (stranačkih kolega ili bli�a familija prednost)

- Neophodno: partijska iskaznica, nedostatak samoinicijative

- Osobne osobine: mrk i odlučan pogled, karakter suprotan

 

            Svoje �ivotopise �aljite isključivo na adresu (ne radi nam emajl, doći će mali od Rade tek prekosutra):

 

Trg �rtava fa�izma 4

10000 Zagreb

KAO �ENA �ENI

1. Nemoj se zanositi da ne�to mo�e� promjeniti na mu�karcu, osim ako nosi pelene.
2. �to treba� napraviti kad ti mu�karac zalupi vrata s vanjske strane? Zaključaj ih iznutra.
3. Ako su već jednog mu�karca poslali na Mjesec, trebalo bi biti izvedivo da ih sve po�alju!
4. Ne dopusti da misli tvog mu�karca lutaju. Premale su da bi bile same vani.
5. Uvijek izaberi mlađeg mu�karca. Ionako nikad ne sazru.
6. Mu�karci su svi isti - imaju različite face samo da bismo ih mogle raspoznati.
7. Definicija ne�enje: mu�karac koji je propustio priliku da unesreći neku �enu.
8. Nije istina da �ene prave kretene od mu�karaca. Većina mu�karaca se diči motom "Uradi sam!"
9. Jedini način da mu�karca navede� da ne�to uradi je da mu ka�e� da je prestar za to.
10. Ljubav je slijepa, ali brak je iskustvo koje otvara oči.
11. Ako ba� �eli� mu�karca koji će biti vezan za tebe, potra�i ga u bolnici za du�evne 
bolesti. 

12. Sinovi Izraela lutali su pustinjom 40 godina. Eto, i u drevna vremena je mu�karcima bilo ispod časti putovati putem.

13. Ako te pita voli� li kartanje, reci "da, ali samo kreditnim karticama".
14. Zapamti da imati smisao za humor njemu ne znači pričati viceve, nego se smijati njegovim.
15. Svi su ljudi stvoreni jednaki. Na nesreću, to se odnosi i na mu�karce.

IVICA OLIĆ

- Ivica Olić mo�e odjednom zabiti dva gola.
�ene i mu�ka srca

- Paradoks: Ivica Olić mo�e Chucku Norrisu dati gol kroz noge. Chuck Norris mo�e obraniti �ut Ivice Olića.

- Ivica Olić je u mladosti tako dobro igrao nogomet da su se mnogi njegovi razočarani suigrači okrenuli alkoholu.

- Kad bi obični nogometa�i igrali kao Ivica Olić, morali bi imati imali četiri noge.

- Ivica Olić na treninzima igra sam protiv 21 igrača. Dosad nije izgubio.

- Nikad nije zabilje�eno koliko kilometara Ivica Olić pretrči u utakmici jer oni trči u miljama. Nautičkim.

- Da biste u potpunosti vidjeli igru Ivica Olića, potrebne su vam 3D naočale.

- Ivica Olić je jedini igrač koji ostaje u igri i nakon drugog �utog kartona.

- Nerođeni sin Ivice Olića već ima ugovor vrijedan 120 milijuna eura potpisan s Barcelonom.

- Ivica Olić si nabije loptu sa svoje polovice u protivnički �esnaesterac, a onda otrči tamo i zabije gol.

- Razni nogometni skauti prate Ivicu Olića, ali on je jednostavno prebrz za njih.

- Kada čujete zvuk eksplozije na stadionu, nije to petarda, to je Ivica probio zvučni zid.

- Kad dođe ljeto, more se seli u selo Davor da se Ivica Olić ne mora gnjaviti s putovanjem.

- Jednim udarcem noge, Ivica Olić po�alje loptu u tri različita smjera. Nemojte ni poku�ati shvatiti kako.

- Dosad, Ivica je zatresao mre�u 4369 vratara. Nepotrebno je reći da su im to bili najljep�i primljeni golovi.

- Olić kad se ozlijedi, s�m se iznese s terena.

- Usain Bolt je brz skoro k'o Ivica Olić.

- Dok vi ovo čitate, Ivica Olić negdje zabija gol (nebitno je da li je odjeven ili gol, glavno da zabija)

LOCIRAJTE SE

       Vi mora da ste iz Ilionoisa ako� (USA, poglavlje XXXI)

Uradi s�m: Čamac od astala
1606. You are still a Bulls fan
1607. You wear gym shoes, not sneakers
1608. You can distinguish between area codes: 847, 630, 773, 708, 312 & 815
1609. You know what Chicago style pizza really is
1610. You think 35�F (2�C) is great weather to wash your car!

1611. No matter where you are, when you hear the term "Downtown" you immediately assume they're talking about Downtown Chicago

1612. You pluralize grocery stores and retail chains: "I'm going to Jewels"; "I bought it at 
Targets"; "I couldn't find parking at Wal-Marts"; I'm going to "Meijers"

1613. If you're from Northern Illinois, You've never been to Southern Illinois
1614. People from other states love to hear you say "Illinois" and other words with "Os" in them.
1615. You have no problem spelling or pronouncing "Des Plaines"
1616. You don't pronounce the "S" in Illinois like the rest of the world.
1617. "Vacation" means going to Six Flags, Wisconsin Dells, or Lake Michigan
1618. You have to scrape the ice off your windshield and start your car 15 minutes early just so it will heat up.
1619. When you say "the city" - you mean Chicago.

1620. You have worn shorts and a snow boots at the same time
1621. Your local "Dairy Queen" is closed from November through February
1622. Your first job was at some sort of Ice cream shop

       Vi mora da ste iz Indijane ako� (SAD, poglavlje XXXII)

1623. You think the state Bird is Larry.
1624. The last "g" is silent in any word ending in "ing".
1625. You go the county fair every night of it's week-long duration.
1626. You know what chip-and-seal is, and your high school was located on just such a road.
1627. In the fall, one of your favorite pranks was corning cars.
1628. Sometimes, you call the toilet the "commode" or the "stool".
1629. You call a green bell pepper a "mango".
1630. To you, a tenderloin is not an expensive cut of beef, but a big, salty, breaded piece of pork served on a bun with pickles.
1631. You've been to the Covered Bridge Festival.
1632. Someone you know is BIG John Mellencamp fan.
1633. The vehicle of choice in your area is not a car, but a pickup.
1634. You actually know what the CART vs IRL debate is about and have taken a side.
1635. Everyone knows who the 
town cop is, where he lives, and whether he is at home or on duty.

1636. People at your high school chewed tobacco.
1637. "Getting caught by a train" is a legitimate excuse for being late to school.
1638. Indianapolis is the "big city".
1639. Damon Bailey was your childhood hero.
1640. You can name every one of Bob Knight's "exploits" over the last few years.
1641. You can see at least 2 basketball hoops from your yard.
1642. High school basketball game draws a bigger crowd on the weekend nights than movie theaters.
1643. You live in a city� and there's a cornfield in your backyard.
1644. You own a dirtbike or a ATV.

1645. You say things like "catty-wumpus" and "kitty-corner".
1646. You can stack hay, swim in the pond to clean off, and then have the strength to play a couple of games of hoops all in the same day.

1647. Detassling was your first job. Bailing hay, your second.

1648. You have no problem spelling or pronouncing "Terre Haute"
1649. You're proud to be called a Hoosier, even if you don't know what one is.

1650. You build your dream house on a cornfield, and you considered it posh.

1651. Speeding consists of 2 miles over the speed limit.
Lisice lopovi

1652. There's three feet of snow on the ground and school is still in session.
1653. You only go to the mall once a year 'cause it takes too long to get there.

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj