Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 11. VII 2010.

Logo Leteći bumbar #331 

U ovom broju donosimo:

2. Hitna upomoć (pacijenti)

            Sme�ne zgode sa pacijentima

4. �pigl - dvojnici poznatih

            Foto-feljton: dvojnici poznatih ličnosti.

6. Reljini statusi

            Sa istoimene grupe sa FB

8. Locirajte se!                       Engleski jezik

            Vi mora da ste iz� ako je većina ovih tvrdnji tačna (Juta; 1840-1865)

Povratak u budućnost

HITNA UPOMOĆ (pacijenti)

            Pre par godina sedim u restoranu sa stra�nom glavoboljom. Pored mene je sedela pevačica Nada Topčagić i kada sam joj se po�alila na glavobolju rekla mi je da mi je to sigurno gangrena.

             

            Ve�be na kardiologiji. Pita profеsor jednu bakicu: "Znači, imali ste operaciju� Jesu li vam zamenili zaliske na mitralnom ili aortnom u�ću?"

Baka: "Ne, doktore. Na Dedinje su me operisali"

             

            Za vrijeme srednje kole imali smo praksu u bolnici u kojoj je jedno du�e vrijeme le�ala ekipa 

Terasa sa bazenom
seljaka koji su fasovali brucelozu. Mi, učenici, smo bili zadu�eni za njihovu terapiju i obično je to bio streptomicin intramuskularno. U na�oj grupi smo imali kolegu koji je bio bilder, grmalj u pravom smislu te riječi i totalni antitalenat za na�u struku (ne znamo ni �ta ga je navratilo u medicinsku). Kada bio on davao injekciju svi smo strepili od pacijentove reakcije i čekali komentar. Tako je jedne sedmice u drugoj grupi učenika jedna na�a nje�na i fina kolegica aplicirala injekciju jednom od tih seljaka. Nakon �to mu je dala injekciju, ljubazna i nasmijana ga je pitala je

li bilo u redu, a on će na to: "Ma odlično. Super! Svaka čast" Ima jedan va� grmalj, kad je rokne - u�i otpadaju!"

             

Sestra uzima podatke od Romkinje:
- Ime oca?
- Samir
- Koje je godiste Samir?
- 1984

- �ta je Samir po zanimanju?
- Rom!

           
Hrčki bokseri

            Mom biv�em kolegi je lekar prepisao tablete vitamina C za rastvaranje, koje je ovaj mučenik gutao, davio se, penio, povraćao i sutradan, po�to je nekako progutao tri oti�ao doktoru i zavapio: "Il' mi daj neke manje il' ću ti ja od ovoga umrijet!"

             

            Do�la baba u bolnicu pa pita sestru: "Je li, djete, gde se primaju inekcije subotom i nedeljom?" A ona će njoj: "U dupe baba gde i radnim danima!"

             

            Pita moja mentorka jednog dečaka:

- Je l' ima� ti, du�o, knji�icu?

- Ma ne, ja imam proliv.

             

            Baba dobila uput za magnetnu rezonancu, pa pita doktora:
"A je
l' dete, moram li ja da legnem u tu vurunu?"

             

            Neki dan dolazi baba i ka�e: "Gde bi se ja mogla pregledati?" Upitah je s čim ima problema, ka�e: "Pala sam opet u trapeziju!" (mislila je na depresiju)

Fotouglovi

             

            Vodio sam pacijenta na Rentgen. Na kraju hodnika me jedna baka zaustavlja i ka�e: "Sine, gde se ovde zakazuje za koktel?" Naravno, sav pogubljen pitam opet i ona isto ka�e koktel i pokazuje da se to stavlja na stomak ja ka�em: "Bako, mislite li na holter?", a baka odgovori: "E, taj đavo!"

             

            Devojčica od 4 godine odgovara na pitanje ko vas je pregledao u vrtiću: "Onaj doktor zubar �to se zove optičar bio u �kolici i pregledao nam je stopala!"

             

            Obja�njava �ena kako se porađala i ka�e: "Onda su mi uradili pizdotomiju�" (epiziotomiju)

             

            Nagluva baka, malo prehlađena, kod doktora. Doktor je pregleda i ka�e:
- Bako, vama je potrebna samo kura C-vitamina !
- Eee doktore i ja mislim da meni treba ku*ac i litra vina!

             

            Ulazi vizita u sobu jedne bake i doktor je pita: "Pa, bako kako si provela noć?", a baka mu odgovara: "Pa, doktore sve je bilo dobro dok sestra nije do�la i stavila mi kasetu u vegetu�" (mislila je "kateter u vaginu")

             

            Pi�em ja uput za laboratoriju, a pacijentkinja, da me podseti: "Doktore, nemojte zaboraviti da mi stavite i PRC!" (razumeli smo se, mislila je na CRP- C reaktivni protein)

             

            Doneli bebu na pregled:
- Kako se zove?
- Amando!
- Kako samo ima moderno ime!
- Nisam mu ja metula ime!
- Ko mu dao ime?
- Pa, Huan. Moj sin!
- A tvom sinu ko je dao ime?
- Pa, Pablo, zna� ga? Gledaj serije pa će� sve znati!
            Naravno
, nai neprevaziđeni Romi-Cigani, uvek u �i�i zbivanja!

             

            Najkompleksniji "medicinski" problem koji smo do sada imali u nasoj Slu�bi. Zove pacijentkinja (koja inače zove skoro svaki dan) i tra�i od �efice da joj po�alje nekog lekara jer joj je crkao bojler i ne radi joj slavina u kupatilu.

             

            Ja u kolima, na terenu. Kod mene de�urni telefon. Zove jedna na�a pacijentkinja i urla da se hitno dođe kod nje u kućnu posetu jer je u komi! Pitam ja nju:

- Pa, jeste li vi ta pacijentkinja?

- Da!

- Pa kako ste u komi, kada pričate sa mnom?

- Mali, nemoj ti mene da zaje*ava�! Valjda ja znam �ta mi je!

             

            Dananji biser: celuloza jetre!

             

            Ulazi pacijent u ambulantu hitne pomoći. Ujela ga pčela i ima alergijsku reakciju. Nakon tretmana stanje se popravilo i doktor mu u detalje objasni �ta se dogodilo u njegovom tijelu, kako je nastala

alergijska reakcija, pola na na�em pola na latinskom. Pacijent sav zbunjen gleda i na kraju reče: "U jebo te! Ja mislio ujela mepčela!"

             

            Ekipa je u sitne sate bila u posjeti kod starijeg para koji �ive sami i imaju milion lutkica. Pacijent je slomio doktoricu da uzme nekog medu (koji je star jedno 50 godina) i ona na kraju uzme tog medu. Cijelu noć je bila zezancija sa medom, kad ujutru dolazi pacijent i tra�i doktoricu. Izvinjava se, ka�e, on se cijelu noć svađao sa �enom. Ona ga je napala �to je dao medu, pa bi je zamolio da vrati medu, a on je njoj donio nekog zeku.             Nego, sreća pa ona medu ne baci.

             

            Bio mi jedan deka. I vrlo je ponosan na svoje godine, 93 pune! Ka�e, vi�e se ne sekira, ljudi retko umiru u njegovim godinama�

             

            Le�ao sam u bolnici i jedno veče prime dedu oko 75 godina. Bila mu je leva noga u longeti. To isto veče deda skine longetu. Kako - ne zna se. Dolazi sestra, stavlja mu longetu na desnu nogu. Obja�njavam sestri da je imao longetu na levoj nozi. Posle toga sestra pita dedu: "Deda, koja vas trenutno noga boli?" Ka�e deda: "Trenutno me ne boli ni jedna!" Nije ovo neki biser, ali jaaaako je bilo smeno!

Prasence

             

            Ve�be iz hirurgije. Studenti u holu ćaskaju. Prilazi jedna bakica i upita jednog studenta: "Sine, izvini, gde je metalno odeljenje?", misleći na mentalno.

             

            Jedan na� dekica, vickast i srdačan, sedi u krevetu i muči se da stavi masku na lice - morali su svi pacijenti preventivno da nose maske kad je bio "Pig's attack". Muči se deka, muči i posle nekog vremena moli na�u čistačicu Ćanu da mu pomogne. Ona će na to, zbunjena kao i uvek: "Ne mog' ti ja to, bolan, to će t' sestra. A i grip je. Ne smijem da te diram!" A deda Sava će, ni pet ni �est: "E, kad

te tako ludu ta metla za 20 godina nije ubila - neće te ubiti ni moja maska ni taj va� usrani grip!"

             
Izlazimo sestra i ja iz kućne posete gde nam je upravo preminuo pacijent (inače sajd�ija), pa kom�ija zaustavlja sestru i pita:

- �ta bi?

- Na alost, umro je!

- Au, a sat mi ne popravi, sram ga bilo!

             

Ulazi �ena u apoteku i obraća se mom mladolikom kolegi: "Dete, imate li ča�e za mokraću, al' prazne?"

             

            Presvlačim ja jednu babu (nagluvu), a ona uznemirena, dezorijentisana. Ka�em joj ja: "Baba, smiri se, u bolnici si". A ona: "Baba mi u bolnici?"

             

Jedan deka nije hteo da pije lek koji smo mu prepisali jer utiče na plod�

             

            Imam pacijentkinju, jedno 1920. godi�te i ovako joj pi�e doziranje na kutije:
Flonivin BS � Kad kakim da ne kakim 3�2
Panlax � Kad ne kakim da kakim 1�2

             

            Treba ne�to da mi snimaju, gde je ovde ultrazvrk.

             

            Do�la Ciganka u pedijatrijsku ambulantu i kaze kako detetu "svira" neto u grudima. Doktor joj prepise "Klaritin". Do�la sutradan i �ali se "Doktore, od ovog klarineta jo� vi�e svira"

(preuzeto sa ove Fejsbuk grupe)

RELjINI STATUSI

1. Relja čuje glasove iz telefona
2. Relja je na Sala�u 137 i uop�te nije kao u filmu "Terminator 2: Sudnji dan". Nema ni robota ni ničega�
3. Relja gađa uličnu svetiljku kikirikijem sa prozora.

4. Relja gleda kako će lik da skoči sa krova susedne zgrade i bodri ga.
5. Relja falsifikuje dnevnik prakse za faks.
6. Relja ima novi moto: "Govori tiho i nosi motornu testeru i hokeja�ku masku sa sobom"
7. Relja je toliko moćan da pomera molekule vazduha dok �eta hodnikom.
8. Relja pretvara kiseonik u ugljen dioksid, već skoro 30 godina.
9. Relja tetovira plan zatvora po svom telu.

10. Relja misli da bi mnogo manje radnika be�alo sa posla kada bi zgrade imale manje ventilacione otvore kroz koje ne mo�e da se provuče čovek.
Pileći paprika�

11. Relja lepi nalepnice sa svojim imenom na sve stvari u kancelariji.
12. Relja se dvoumi između opcije A i o
pcije B.
13. Relja koristi "Slu�beni glasnik" kao podlogu za burek na kancelarijskom stolu. Dobro upija masnoću.
14. Relja je sakupio porodicu (sestru iz Amerike i kevu iz Rijeke) da im saop�ti da ostavlja slane �tapiće. Ovaj put stvarno.
15. Relja tra�i �egrta kojeg će da nauči sve o facebook statusima, kako bi nastavio tradiciju kad on postane jedno sa facebook-om.
16. Relja je zabrinut �to ima centralizovan nervni sistem. Previ�e je to moći da njome rukuje samo jedan organ.
17. Relja igra �ah sa kućnim paukom i vodi 2:1
18. Relja se sprijateljio s radijatorom u čekaonici kod doktora.
19. Relja je posle 30 godina u�ao u trag doktoru koji ga je odalamio po dupetu nakon rođenja i smi�lja odgovarajuću osvetu.
20. Relja ima posebnu fasciklu u koju stavlja ovako hladne dane.
21. Relja raznosi kalendare po firmi. Ako �elite da Relja prestane da raznosi kalendare, pritisnite taster 8 ili sačekajte da vam se javi de�urni operater.
22. Relja je uspeo da gleda u sijalicu 10 sekundi. Sad se priprema da obori rekord tako �to priprema oči na belom ekranu.
23. Relja tra�i signal za faks. Juče je bio tu na stolu�
24. Relja jo� uvek nosi kolekciju jesen-zima 2008.
25. Relja se upravo probudio u kancelariji na visokom spratu sa olovkom u ruci i nekim čudnim simbolima na papiru. Neki čovek za stolom preko ga posmatra
26. Relja je upravo pre�iveo ko�tani udar. Isto kao srčani udar, samo kada se lupi� vratima po prstu.
27. Relja je ispustio epruvetu sa natpisom "Achtung" na pod.
28. Relja uspe�no ignori�e po�arni alarm već 10 minuta.
29. Relja je siguran da uz pomoć skenera mo�e da prebaci �ivu muvu u PDF format

Kineski �tapići
30. Relja poziva virus gripa nazad za pregovarački sto. Ovakvim nasiljem se ni�ta ne posti�e.
31. Relja se, ako dobro pogledate, vidi u odrazu vizira astronauta na prvim fotografijama sa Meseca.
32. Relja commented on his own photo.
33. Relja je dao uzorak svog profila na facebook-u na analizu. Strahuje od najgoreg.

34. Relja brine da nije ostavio uključen tu� kod kuće.
35. Relja je izgubio dva sata na sajmu automobila, pa je sada ugradio alarm na ostale sate da budu sigurni.
36. Relja je oslobodio 1000 reklamnih flajera kao znak dobre volje. Jo� 2000 je u zatočeni�tvu i biće oslobođeni kada se ispune Reljini zahtevi.

37. Relja je prona�ao podatke koji su nedostajali na relaciji: Isusovo raspeće - Veliki beli zec koji sakuplja obojena jaja.
38. Relja je toliko revoltiran rezultatom Evrovizije da će da ide da gleda umetničko klizanje da se smiri.
39. Relja vozi auto jednom rukom jer nema dr�ač za kafu.

40. Relja i Lidija P. nisu platili sme�taj u Grčkoj i sada se kriju u kro�nji palme dok ne dođe autobus.

41. Relja seče makaze.
42. Relja ZERO! Pravi Relja T. ukus sa 0 �ećera.
43.Relja poku�ava da vrati
"Munchmallow" u foliju.
44. Relja razkrinkava zaveru koja se�e čak do predsednika saveta stanara. Čak je i bakica sa drugog sprata ume�ana.
45. Relja tra�i otvarač za jabuku.
46. Relja je odneo svoj ego na hemijsko či�ćenje. Biće gotovo u sredu.
47. Relja became a fan of Relja Trajković
48. Relja preme�ta zastarela sećanja u desnu hemisferu, da napravi malo reda.
49. Relja i
"Nutella" tegla provode lepo zajedničko subotnje popodne.
50. Relja je podmetnuo presavijen papirić ispod jedne nogare nuklearnog reaktora, da se 
ne klacka.
51. Relja kuva čaj od spajalica.

.

LOCIRAJTE SE

       Vi mora da ste iz Jute ako� (USA, poglavlje XXXVI)
1840. You've gotten both heat and frost burns off your car's door handle in the same month.
1841. You are not surprised to hear words like "Darn, fetch, flip", "Oh, my heck" and "Shoot". 

1842. Your tulips get snowed on 3� after they come up and 2� more after they bloom.

1843. Hunting season is a school holiday.
1844. The largest liquor store is the state government.
1845. You can go skiing and play golf on the same day.
1846. 30% humidity is muggy and almost unbearable.
1847. Somewhere in your family tree is a polygamist.
1848. You know the difference between a "Steak House" and a "Stake House".
1849. The elevation exceeds the population

1850. You've broken down on the highway and somebody stops to help you
1851. You have a bumper sticker that says "Families are Forever".
Tablice iz Vird�inije

1852. You were an aunt or uncle before you were there. 

1853. Your spouse's mother was pregnant at your wedding.
1854. You have more children than you can find biblical names for.
1855. Your family considers a trip to McDonald'd a night out�
1856. Your first child was conceived on your honeymoon.
1857. Sandals are the best-selling shoes.
1858. You consider a temple recommend a credit reference.
1859. Your father-in-law thinks Ronald Reagan was a liberal.
1860. You believe that you must be 18 or older to order coffee at a restaurant.
1861. You wonder why fire truck drivers honk when you drive 35m/h in the left lane on the freeway.
1862. There is a similarity between a ward basketball game and the LA riots.
1863. You think Jack Daniels is a country western singer.
1864. You negotiate prices at a garage sale.
1865. You can make Jell-O salad without the recipe.

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj