Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 27. III 2011.

Logo Leteći bumbar #368 

U ovom broju donosimo:

1. Ove nedelje u bioskopu "Ode on"

            Film: "Moameratrix"

2. Lupari i nanari                    Dalmatinski jezik

            Feljton iz "Ferala"

4. Bosanska poezija

            Bonus: bosanski haiku

5. Kancerogeni blizanci

            Odgovor redakcije iz jednog �enskog časopisa

6. Locirajte se!                       Engleski jezik

            Vi mora da ste iz� ako je većina ovih tvrdnji tačna (Luksemburg, Masačusets; 2958-3000)

7. Reč uredni�tva

Sačuvajte ovaj broj! Mo�ete od njega da napravite:

- molersku kapu

- brodić

- avion koji leti�

Urednicima ostalih časopisa:

Budite fer i ostavite link za ovaj časopis kad već uzimate materijal odavde!

 Moameratrix

LUPARI I NANARI

Slovo Mi obitelj smo bili u dvoru kod mog dide na �olti. Mama i tata su sidili za stolom i čitali su svoje čitabe. Dida  je sidijo u linge�tulu i čitao je svoju čitabu. Samo je meni bila �iva tlaka i dosada. Onda sam ja pitao mog  dida: "Dida, o� se igrat sa menom na čovječe ne ljuti se?" Dida je iz linge�tula rekao: "Ne mogu sad, unukiću, vi� da imam posla!" Ja sam pitao: "A �ta radi�?" Dida je rekao: "Evo listam Plejboj i gledam gole pičke!" 

Onda je mama dreknila: "Čako!" Onda je tata dreknijo: "Čako!"Dida je njih pogledao sa čudilom i pitao je: "�ta je sad, jebate?" Mama je njemu rekla: "Pa nemo� takve stvari balit prid ditetom, jebemu jarca!" Dida je pitao: "Koje stvari?" Tata je njemu rekao: "Govori� grube riči, pizdamu materina!" Onda je dida njima rekao: "Moj unukić me lipo pita i ja mu drito odgovorim �ta me pita! Nema u nas dva muljanja i preserancije! �ta ima zdravije od gole istine?" Mama je samo zakolutačila sa očima. Tata je samo zakolutačijo sa očima.
            Onda su veliki opet sidili i čitali su svoje čitabe. Samo je meni bila turbo tlaka i dosada. Onda sam ja didu
 pitao: "A dida, a za�to ti u Plejboju gleda� gole pičke?" Dida je meni rekao: "�ta ja znam, unukiću, ono, da vidim koja je najbolja!" Ja sam njega pitao: "Pa koja ti je najbolja?" Dida je rekao: "Masu su mi dobre ova iz �vedske i ova iz Jamajke! Al ipak mi je najbolja ova pička iz Losanđelesa!" Ja sam pitao: "Jel je mogu ja vidit?" Dida je rekao: "Mo�, ko ti brani!" Samo mama je dreknila: "Čako!" Tata je isto dreknijo: "Čako!" Dida je njih pogledao sa čudilom i pitao je: "�ta
Slika sa pustog ostrva

je sad, jebate?" Mama je njemu rekla: "Pa nemo� takve stvari pokazivat ditetu, čoviče bo�ji!" Dida je pitao: "Koje stvari?" Tata je rekao: "Aj ne pravi se blesav! Robi je jo� previ�e mali dječak da ga uvodi� u mračni svjet pormografije!" Dida je rekao: "Ja mislim da vi dva previ�e brijete! Za�to moj unukić ne bi moga malo zavirit u Plejboj?" Mama je njemu viknila: "Zato �ta ti to nije Plejboj nego Slobodna Dalmacija, eto za�to!" Tata je viknijo: "I plus ti ta pička iz Losanđelesa ima odjelo i kravatu!" Dida je ra�irijo ruke i rekao je: "�ta ima zdravije od gole istine?"
            Posli sam ja se sa mojim roditeljima spustijo na mulić. Mama je natrackala se sa kremom i legla je na �tramac da malo se re� pripr�i na suncu. Tata je sa kanoćalom gledao u metalik jahtu �ta je parkirala se u vali. Ja sam sa mulića brao lupare i nanare i spremao sam ih u �utu kanticu. Tata je piljio kroz kanoćal i rekao je: "Koja moćna jahtusina, jebate led! Ja u �ivotu nisam vidijo veću!" Mama je sa �tramca pitala: "Jel ima na njoj koji selebriti?" Tata je rekao: "Ma ima ih trista posto, samo su se sad sklonili u kabine! Čekaj malo� Čoooviče!" Mama je pitala: "�ta je?" Tata je rekao: "Čoooviče! Ja mislim da su na jahti An�elina �oli i oni njen Red Bul!" Ja sam rekao: "Nije Red Bul nego Pit Bul!" Mama je 
rekla: "Nije ni Red Bul ni Pit Bul nego Bred Pit!" Tata je rekao: "E taj!"

Branđelina
            Mama je u roku munja poskočila se sa �tramca. Ona je rekla: "Ma nemoguće da su Bred i An�elina! Oni su sad tribali bit na Brionima!" Tata je piljio kroz kanoćal i rekao je: "Ma stoposto sam siguran! Di neću pripoznat An�elinu, jebate! Samo sad su se opet sakrili u kabine!" Mama je rekla: "Daj mi kanoćal da ja dzirnem jedan đir!" Tata je rekao: "Oću klinac! Pa da mi ne�to promakne! Ni�ta se ti ne brigaj, sve ću ti ja prepričat!" Ja sam rekao: "Ako su to An�elina i Pit Bul moga bi im ja prodat kanticu lupara i nanara za na buzaru?" Tata je pitao: "Hau mač?" Ja sam 

rekao: "Handrid baks!" Tata je rekao: "E, al ako usnimimo sa mobitelom An�elinu u bikiniju, il jo� bolje bez bikinija, pa to prodamo nekom časopisu za kulturu i dru�tvena pitanja, onda je to fajv handrid baks! Bere�, miki?" Ja sam rekao: "Berem! Ne triba lovit lupare i nanare nego sise i guzice!"
            Samo onda je jedan barba u crvenim mudantinama izgibao sa mengafonom na provu od jahte. Onda je on uključijo mengafon i viknijo je prema nama: "Alo ti, papane, o� nas vi�e prestat gledat sa kanoćalom!?" Tata je rekao: "Vidi, jebate, Red Bul govori hrvacki!" Mama je rekla: "Ne zove se Red Bul nego Bred Pit!" Tata je rekao: "E taj!" Barba je opet viknijo kroz mengafon: "Slu�aj ti, majmune, o� da ti dođem na obalu i stučem ti glavu, a? Odma da si nas presta �pijunirat!" Tata je pitao: "Kome on ovo govori?" Mama je rekla: "Ja mislim tebi!" Tata je rekao: "�ta mu ja radim, jebate?" Mama je rekla: "Gleda� ga sa kanoćalom!" Tata je rekao: "Pa gleda i on mene bez kanoćala!" Mama je rekla: "Ha, reci mu to!" Tata je pitao: "Kako ću kad nemam mengafona?" Mama je rekla: "Ako on tebe gleda bez kanoćala mo� i ti njemu govorit bez mengafona!"

            Onda je moj tata savijo ruke oko usta i viknijo je prema barbi: "Alo, prika, jesi ti Pit Bul?" Barba je viknijo kroz mengafon: "Za tebe ne da sam pit bul, nego sam pit bul eksterijer! Ne prestane� li buljit u nas sa kanoćalom doću tu i zdrajfaću ti kosti!" Tata je njemu viknijo: "A �ta se tako kurči�, nisi u Holuvudu, jebate irud! Nemo� ti meni govorit �ta ću ja radit na mom muliću!" Barba je viknijo: "Neću ti ni�ta govorit, nego� ti razvalit bubrige, razumi�! Napraviću fleku od tebe!" Onda je moj tata urliknijo: "Aj dođi pizdati materina, dabiti pizda materina!" Barba je dreknijo u mengafon: "E sad si najeba, krvave mi nedilje! E sad si mo� kapsil spremit!" Tata je dreknijo: "Dođi, jebati ja mater! Dođi, ne� se �iv vratit sa moga mulića!"

            Onda je barba sa metalik jahte se ukrca u gumenjaka i upalijo je motor. Moj tata je nabrzihen kraj mulića skupijo u ruke četri bovana. Ja i mama smo brisnili u zaklon iza grmića. Barba je u gumenjaku tuta forca pičijo prema nama. Kad je pribli�ijo se tata je zamahnijo bovanom da će ga puntat u tikvu�u. Samo onda je on viknijo: "Patak, jebate, jesi to ti?!" Barbi je uletilo čudilo: "Jesam! A koji si ti?" Tata je rekao: "Nemoj me zezat da me nisi pripozna!" Onda je barba zagledao se u tatu i skriknijo je: "Asti srce irudovo! Pa otkud ti ovdi?" Moj tata je okrenijo se prema mami i rekao je: "�enac, ovo je Patak! I�li smo skupa u osnovnu!"

            Onda je barba Patak parkira gumenjaka i izgibao je na mulić. Onda su se on i moj tata grlili i davali si po gimi fajv. Barba Patak je tati rekao: "Sto godina te nisam vidija! Pa di si ti, prika?" Tata je rekao: "A evo me ovdi na obali! A di si ti?" Barba Patak je mahnijo glavom i rekao je: "A evo i mene tamo na jahti!" Tata je pitao: "Pa otkud ti tolika jahta, čoviče bo�ji? Mislim, nije ba� da si bijo odlika� u �koli!" Barba Patak je rekao: "Ma ja sam ti tu samo sikjuriti, razumi�! Ono, bodigard!" Tata je rekao: "A, znači ti samo čuva� Red Bula i An�elinu?" Barba Patak je pitao: "Koju An�elinu?" Tata je rekao: "Aj nemoj mi se tu pravit tudum! Zna� ti dobro koju!" Barba Patak je rekao: "An�elinu �oli? Pa nije ti ona na ovoj jahti, glupsone! Njena je jahta ka četri ove! I plus toga, ona ti ima američke sikjuritije!" Tata je pokazao prstom prema vali i pitao je: "Pa čija je onda ovo, ako su sikjuritiji na�i?" Barba Patak je rekao: "Od neke pičke iz Losanđelesa!"

Robi K. (IIIa)

(feljton iz "Ferala": "Bilje�nica Robija K.")

BOSANSKA POEZIJA

Vjetar duva, �ljive otpadaju
trule �ljive muve spopadaju.
Krmci jedu da ne propadaju,
tvoje mi se oči dopadaju.

 

Tvoje oči ko farovi Fiće

ti si moje omiljeno biće.

Ne�to mi se tamo dole miče,

Krehnuo bi te neka nana viče.

 

Sunce piči ko tepsija,

mene fata depresija.

Ide autobus Tuzla-Kalesija,

ti si moja opsesija.

 

Primi ovaj buket ru�a,

�to ti moje srce pru�a.

Zaboravi bona da ima� mu�a,

jebo mater ako te ne volim!

 

*** HAIKU ***

O mjeseče, sunčeva guzico,

�to sija�, a ne grije�?

Pizdo!
Smajli smrti

KANCEROGENI BLIZANCI

Slovo Nisam sigurna da li sam u horoskopu Blizanac ili Rak. Kada ću zavr�iti fakultet i da li ću, pre nego �to  diplomiram, raditi? Čini mi se da nemam sreće u ljubavi. Imam dva kandidata, Vodoliju i Raka.

Nika

"Blic �ena", #268

 

Slovo Niko, dobro da si se javila! Okupili smo na� stalni konzilijum astrologa i nikome nije jasno kako si do sada  pre�ivela bez saznanja o svom znaku? Kako su te muvali momci idioti koji ti prilaze u izlasku? Nije ni čudo  �to nema� sreće u ljubavi. Kako misli� da ti priđe prosečan kreten u "Sweet Years" garderobi ako ne mo�ete da pričate o horoskopu? Je l' ima� bar brojanicu pa da se nađete na veri predaka i duhovnosti? Nije nam jasno ni kako si zapodevala besmislene razgovore sa glupačama na kafama i u sličnim prilikama? Treba da zna� i da se ne ka�e "ja sam Blizanac" nego "ja sam Blizanci" (i "ja sam Ribe"). Znamo da je glupo i besmisleno, ali... Kad je to bila prepreka za nekog ko se pali na astrologiju? Ako si Blizanci, onda neće� raditi dok ne diplomira�, a neće� ni diplomirati zato �to su Blizanci prljave len�tine koje sve uni�tavaju svojim poganim pipcima i u pravu je bio Karađorđe �to ih je proganjao i istrebljivao. Ako si Rak, onda će� raditi, ali neće� imati sreće u ljubavi jer su Rakovi samci. Ako si Blizanci koji imaju rak, onda je to stvarno tu�no jer nema ni�ta gore nego kad oboje Blizanaca umru od tako podmukle bolesti. Ako jedan i pre�ivi, umreće brzo jer oni osećaju tugu i bol onog drugog. Dobra strana je da, ako jedan pre�ivi ostaje mu dvostruko vi�e iste garderobe pa mo�e dva puta dnevno da se presvlači, a da izgleda isto obučeno.

            Niko, jo� samo da te pitamo da ti nije mo�da Niko 3 neki rođak? Ono kad ispička celu bandu i glavnom zabije vadičep u čelo je na�a omiljena fajt scena svih vremena.

("Blic �ena", rubrika "Odvratna redakcija")

LOCIRAJTE SE

       Vi mora da ste iz Luksemburga ako� (L, poglavlje LV)

2958. You know that the University of Luxembourg is merely a joke.
2959. You stop zapping whenever Luxembourg is mentioned on TV.
2960. You've been to Cap d'Agde/France.
2961. You pronounce Lloret de Mar "Lorr� del mar".
2962. You are unable to pronounce the following sounds: the German [x], [�], the English [θ], [�] (neither of them). Furthermore you can't tell the difference between the letters "w" and "r" in English.

2963. You put the stress in "pizzeria", "cafeteria" and any other Italian word on the wrong syllable.

2964. You buy at least one new mobile phone per year, but still consider Nokia 3310 to be the best phone ever. (It definitely is!)

2965. You've been called Luxlait, Luxair or any other brand name with the prefix "Lux" by a Portuguese person.

2966. You call Portuguese people "Guallen", Italians "Biren", Germans "Preisen" and the French "Heckefransousen".

Mario Staljin

2967. 1� Macdonald's cheeseburgers are an important part of your nutrition.


2968. You despise any sparkling water other than "Rosport".
2969. You know at least four languages, but can't write in your mother tongue.

2970. You know Fausti lyrics better than your national anthem.
2971. One of your childhood memories is having a "Jean la gaufre" waffle at the "Schueberfouer". Once you're 16 all you care about are the "Dikkrecher B�ierstuff' and the "Schwarzwaldhaus".
2972. You talk to your friends: strangers think you're drunk.
2973. You don't sing. You shout unintelligibly.

Reč uredni�tva

S obzirom na trenutna politička de�avanja u Libiji, na� list ostaje neutralan kao medij, ali će i dalje objavljivati slike i monta�e iz prostog razloga jer su zanimljive (objavljujemo ih samo radi zabave čitalaca). Drugim rečima, objavljivaćemo slike sa obe strane

Redakcija

       Vi mora da ste iz Masačusetsa ako� (SAD, poglavlje LVI)

2974. You've pulled out of a side street and used your car to block oncoming traffic so you can make a left

2975. You know how to cross four lanes of traffic in five seconds

Ordenje
2976. You believe using your turn signals gives away your plan to the enemy
2977. You almost feel dissapointed when someone doesnt flip you off when you cut them off or steal their parking space
2978. You're amazed when traveling out of town that people at McDonalds actually speak english
2979. Three days of 90�F (32�C) heat is definately a "heat wave". 63�F (17�C) "on the warm side"
2980. You can go from one side of town to the other in less than fifteen minutes and see at least fifteen losers you went to high school with doing the same thing they were doing when you saw them last
2981. It is raining and/or snowing, the person in front of you is going 70, and you're still cursing them for going too slow

2982. You've called something "wicked pissa"
2983. You've slammed on your brakes to deter a tailgator
2984. You still try to order curly fries from Burger King
2985. Paranoia sets in when you can't see an ATM or CVS
2986. You think crosswalks are for wimps
2987. You've bragged about saving money at The Christmas Tree Shop
2988. You know what "regular coffee" is, and you order iced coffee in January
2989. You can navigate a rotary without a problem
2990. You have been to Fenway Park
2991. You refer to the "New York Yankees" as the "Evil Empire"
2992. You feel the rest of the world needs to drive more like you
2993. When someone calls you a "masshole" you take it as a compliment
2994. You are proud to drink 
Sam Adams and think that the rest of the country owes Bostonians a thank you

2995. You never say "Cape Cod" you say "the cape" 

2996. You went to Old Sturbridge Village and Plymouth Plantation in elementary school

2997. You know the Mass Pike and 128 are some strange weather dividing lines
2998. You've gone from I-95 South to I-93 North by driving in a straight line and never changing direction.

2999. You give directions that cite land marks that used to be there: "You bang a left at the lights, and then you drive just past where the old farm was. The one that used to have the giant catepillar in front. And then you take a wicked sharp right to where the movie theater used to be�"
3000. You know you're from Massachusetts when you honestly believe that crosswalks and Walk/Don't Walk signals are just polite suggestions.

Deinstalacija diktatora
Trka na �tiklama

(prim. red.: glavna stranica na FB vezana za podr�ku Gadafiju (i koju spominju na�i i svetski mediji) se zove "Support for Muammar al Gaddafi from the people of Serbia")

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj