Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj

=●=

Nedelja, 7. III 2010.

Logo Leteći bumbar #312a

U ovom broju donosimo:

2. Intervju sa "Voćkicama" 3/3

            Slično kao "Ned na drvetu". Snimak mo�ete skinuti u na�oj sekciji sa poklonima.

4. �pigl - dvojnici poznatih

            Foto-feljton: dvojnici poznatih ličnosti.

5. Nije lako biti �ena              Tekst poslao čitalac (ili čitateljka)

            Razmi�ljanja�

6. Locirajte se!                       Engleski jezik

            Vi mora da ste iz� ako je većina ovih tvrdnji tačna (Gernsi, Dablin, Ju�na Dakota; 1329-1351)

7. Reč uredni�tva

            Čestitka na�im čitateljkama

8. Rob

            Zdrava zezancija na pokretnim stepenicama

Sačuvajte ovaj broj! Mo�ete od njega da napravite:

- molersku kapu

- brodić

- avion koji leti (!) �

Mačka sa mačetom

INTERVJU SA "VOĆKICAMA" (3/3)

             Zbog popularnosti radio-drame (to bi bio pravi naziv) "Ned na drvetu", re�io sam za drugi čat da napravim ne�to slično. Iako premijera ove radio-drame nije pro�la ba� najbolje, kasnije preslu�avanje je vi�estruko popravio utisak (prvobitna publika se odavno otreznila). Malo sam se zaneo pa je s�m fajl ispao ogroman, ali vredi truda. U ovom i prethodna dva broja vam poklanjamo celokupan scenario i to iz tri razloga: prvo, da se upoznate sa sadr�ajem; drugo, verujem da su neki delovi nerazumljivi, pogotovo �to je Đorđe Bala�ević u početku pevao kao usr*n; i treće, da popunimo strane.

            Nadam se da ćete u�ivati. "Intervju sa voćkicama" mo�ete skinuti na na�em sajtu, u delu sa poklonima, a komentare mo�ete ostaviti na na�oj Facebook grupi (link je na prethodnoj strani)

            SCENA: LjUBAV

- Naravno, ljubav cveta na čatu. Već je sklopljeno i nekoliko brakova.

- Ćero moja i zete moj, kolko sam se puta ja udavala, tolko vi uboli pogodaka na loto! 

- Mnogi parovi su u vezi već godinama

- Zajedno smo pi�kili u pesku. 

- Neki se posvađaju, pa se posle pomire

- Ponekad mi cedi du�u na cediljku 

- Pa se opet posvađaju, ali se uvek sve lepo zavr�i.

- Oprosti mi, Katrin. Kao krava luda si, a ja grozan kao Čečen. 

- To mora da je ljubav 

- �armera imate na sve strane...

- Nikad nije kasno da se ljubi strasno 

- ... kao i golupčića.

- Bila si �ena koja zna da če�ka voljenog čove�ka. 

- Da te pitam ne�to...

- Dečko, ajde oladi. ( - Dečko, ajde oladi)

- Hmmm... nastavljamo s programom!   [d�ingl]

            SCENA: BOLEST I DOKTORI

- Kokolo, Kokolo, Kokolo moj 

Iz filma "Betmen" (1966)

- Evo jedno pitanje i za tebe.

- Ja se pitam svaki dan kad će Kinezi nazad u Japan.

- Mene ovdje nitko ne pita 

- Ajde, prvo ću tebe da pitam ne�to. �ta bi ti rekla, ako bi predlo�io da se igramo doktora? :-)

- Sve, sve sa sebe skinuću 

- Joj, �to su male plate u zdravstvu! Inače, kako si mi ti?

- Moj �ivote bit će bolje, jo� sam dobre volje mada nisam najbolje. 

Dr. Haus

- Pomozite mi, doktore. Dajte mi ne�to najjače. 

- Koji ti je? �ta se dernja� toliko?

- Grudi mi tesne, �elje mi pobesne, treba mi anestezija! 

- Vala, i izgleda� ko zara�eni kolekcionar nevolja

- Dok je ovde sa nas bila smr�ao sam 15 kila, prolio sam mnogo suza zbog ta�tu baksuza. 

- �eno, pali kola da ga vodimo u bolnicu. 

- Ne zovi mama, ne zovi doktora. 

- Pa, �ta ondak 'oće�???

- Hoću da zaglupavim, hoću da se uni�tim. Da mi mozak rikne i srce da mi cikne. 

- Ovome stvarno nije dobro...

- Sav je bled ko da je na Bledu vid'o Tita 

- A �ta tebe muči?

- Te�ka zaraza, srce mi ne tuče, vi�e nisam �to sam bio nekada. 

- Je l' te boli ne�to?

- I za tebe i za sve me �ivo zabole. 

- Tebe nema, a red do bez kraja. Svakog dana oteknu mi noge.

- Znam za taj slučaj. �ta si rekao doktorki posle operacije?

- �ta si to u meni na�la, moja tu�na grlice 

- I? �ta ti na�la?

- Četr' metra lima i pet meteri dima. 

- Ma, nema problema. Zakazaću ti operaciju, pa ću ja lično da te operi�em. Ni jedan pacijent mi se nije po�alio.

- Čekaj bre, stani! Pu, pobe�e i ovaj. 

- Bole ga noge, a trči ko Karl Luis.
- Na muci se poznaju jauci.                  [d�ingl]

            SCENA: SU�ENjE VE�A

- Ne boj se, neću ti ni�ta. Treba mi rame za plakanje. 

- Nemoj, molim te! Skupiće mi se rukavi!

- Sad sam za�o u godine pozne pa ne mogu da nosim �pilhozne. 

- Rekao sam "rukavi", a ne nogavice!

- To je tu�na pjesma koju crnci zovu bluz, ali ja ne mogu da se �etam gologuz.              [d�ingl]

            SCENA: SVAĐA SA BALA�EVIĆEM

- A �ta se ti kliberi�?

- Nema vi�e, dobri svete, one lepe 65-te 

- Jesi li siguran da je to bilo 65-te?

- Bilo je to 66-te, pamtim tačno u čas jer se u Engleskoj igralo svetsko prvenstvo bez nas. 

- Ti to mene malo zajebava�?

- �e�i, �e�i! 

- Znam za demokratiju, al' mog'o bi malo da umukne�!

- O� da glasamo?... 

- Nas dvojica? Je l' tajno?

- Tajno. Tamo iza �upe. 

- Nabi nos u duрe!
- Ne čačkaj mečku sa prstem u oko  

�PIGL � DVOJNICI POZNATIH

 Vladimir �eks  Tata Prase

Preuzeto sa www.niktitanik.com

- Ako slu�ate radio Vatikan nikad bolje nisam bio tamo plasiran od osmog-devetog mesta top-liste 

- Ma, kad te plasiram u glavu ima odma' da ti padne mrak na oči!

- Meni je mrak i kad je dan... 

- Spu�ta se, spu�ta noć. Glupo bi bilo da se di�e. 

- Unajmiću nind�u da ti polupa sve saksije s petunijama!

- Nemoj mi raditi to, za dobro vraćati zlo. 

- Alo! Alo, televizija! Dođite, molim vas, ovde i vidite �ta ovde rade! 

- Ni ti je ovo televizija nego radio. Di ti vidi� kamere? Ne, bre! To je mikrofon!

- U �bunju �bunjen, od poplave plav. 

- Uglavnom, slo�ićete se da nam se ovaj propisno popeo na glavu!

- Dabogda medvjed s tobom guziсu obrisao! 

- Zbog tebe sam pokipeo kao kip slobode! 

- Ali stvarno, ponekad, dosta mi je svega kada igraju se sa mnom kao da ime mi je Sega. 

Napad spomenika

- Joooooj, oče, majko, brate, sestro, kom�ija neki �arko (ne znate ga vi), dvojica iz mesne zajednice, po�tar, 800 �ena... i najva�nije - i jaraaaaaane moj! 

- Da nisi nekog propustio? Proveri spisak.

- Gospod mi se ne javlja ima već... mesec dana ni pisma ni razglednice 

- Nebitno! Evo ti kaciga, pa idi da pu�ta� zmaja. Napolju pirka tajfun, pa da malo iskoristi� lepo vreme.

- �elim ti zabavan dan  [d�ingl]

            SCENA: KRAJ

- Hvala �to ste gostovali u na�em studiju...

- I sutra će, ka�e radio. 

- Odlično! A da bi nam opet do�li, treba prvo da odete. Ajde, �ic!

- Nemo' mnogo da se radujete - mogu ja i da se predomislim! 

- U vezi odlaska ili dolaska?

- �ta je ovo? Gde je muzika? Mora da je fajront. 

- Ako posle svega ovaj snimak neko uop�te bude slu�ao...

- Za potpuni uspeh trebamo duet s Bosancem. 

- Dragi slu�aoci, ako jo� niste pobegli od svojih radio-aparata, priveli smo kraju intervju sa čaterima sa "ZV"

- Do sledećeg slu�anja vrijeme će vam brzo proć, zato ostanite dobri. Draga djeco, laku noć! 

- A vi ste slu�ali radio-verziju časopisa "Ein Newŷdd�on". Sledi vremenska prognoza.

- Vremenska prognoza vremena: ki�a će pada i dalje ako ne prestane, bre! 

- Ajde, begaj, zatvaramo.        [d�ingl]

U ovoj trećini kori�ćeni su delovi pesama sledećih autora:
Rokeri s Moravu; Poslednja igra leptira; Vudu Popaj; Edo Maajka; Đorđe Marjanović; Piton; Magazin; SMF; Minea; Koktel bend; Bajaga i instruktori; Brend; Prljavo kazali�te; Atheist rap; Belfast food; Familija; Foliranti; �eljko Samard�ić; Riblja čorba; Đorđe Bala�ević; Al Dino; ET; Zločesta djeca; Who is the best; Oru�jem protivu otmičara; Bijelo dugme; Shorty.

NIJE LAKO BITI �ENA

Nije lako biti �ena, bilo gde na svetu.
Pametna, lepa i ambiciozna:
Druge �ene te mrze.
Mu�karci te se pla�e.
Lenje misle da će� im uzeti radno mjesto.
Ako imas novca - ili si sponzoru�a ili si ljubavnica.

Ako sama zarađuje� - glupa si.
Ako puno tro�i� - rasipnica si.
Ako imas dugačak jezik - kučka si.
Ako �uti� - mutava si.
Ako se doteruje� - ima� nekog drugog.
Ako se ne doteruje� - zameni
će te drugom koja se doteruje.
Ako ima� mu�ke prijatelje - ili su ti momci ili ljubavnici.
Ako si neudata - ne�to ti fali.
Ako si udata - budala si.

Ako si ipak udata - za�to nema� karijeru?
Ako imas karijeru - za�to nisi udata?
Kad se uda� - kad će� roditi?

Kad rodi� - kad će� roditi drugo dijete?
Fali maca

Kad rodi� dvoje - ti ni�ta ne radi�? Pa zar nisi imala nekakvu karijeru?

LOCIRAJTE SE

       Vi mora da ste iz Gernsija ako� (UK, poglavlje XXIII)
1329. You shorten Valle des Terres to Valdies, the Rockmount to the Rocky, the Vazon Bay to the VB and Beau Sejour to Beausie� And are unsure on exactly what the States overspent about a billion pounds on when building the new Beausie.
1330. You roll your eyes at English people's pronounciation of Le Prevost, Castel, Mahy, L'Islet, Moulin Huet and all other Guernsey names

Reč uredni�tva 

Svim čitateljkama čestitamo 8. mart!

Redakcija

1331. You remember when the YESS shops used to be Guernsey Press shops, Checkers Express used to be Stampers, RBSI used to be the Royal Hotel and Admiral Park wasn't even a twinkle in an architechts eye�

1332. You become to slightly dread the question: "Where are you from originally then" when at UK, as you have to then reply: "Guernsey, it's halfway between England and France. Yes it's near Jersey. No, Guernsey is better. No I don't speak French. Yes, we do have electricity/traffic lights/cars" in one breath and then deal with the inevitable blank looks/piss taking.

1333. You have been known to refer to England as "the mainland"
1334. You totally slag off the Guernsey Press� But still read it to see if you know anyone in it.
1335. The Muratti, the Siam Cup and the Island Games are all important sporting dates
1336. You know that North Beach is not a beach, the States has nothing to do with America, the Bridge isn't actually a bridge at all and the Cup and Saucer has nothing to do with crockery 

Pečurka - kućica

       Vi mora da ste iz Dablina ako� (IRL, poglavlje XXIV)

Planina Ra�mor
1337. You know who "Wooly Bully" is
1338.
You know where the "strip" is
1339.
You never go to the Dublin Mall because it shouldn't even be considered a mall
1340.
You love Brian's Subs
1341.
You know that the The Red Neck games are treated as if they are a national holiday
1342.
You know not to drive in front of walmart or the movies on friday or saturday because of the no cruising ordinance
1343.
You sit around for hours with your friends trying to figure out what to do then realize that there isnt anything to do so everyone goes home
1344.
You know not to go to Blackbird on Friday or Saturday nights because its mobbed with middle school emo kids
1345. You know that there is almost nothing to in the town but you can't help but love it


       Vi mora da ste iz Ju�ne Dakote ako� (SAD, poglavlje XXV)

1346. You can tell the smell of a skunk and the smell of a feed lot apart.
1347.
It takes 30 seconds to reach your destination and it's clear across town.
1348.
You know enough to get your driving done early on Sundays before the Sunday drivers come out.
1349.
Prarie dogs outnumber people 10 to 1
1350.
You know the difference between field corn and sweet corn when they are still on the stalk.
1351.
Aside from pheasants, mosquitos are the state bird.

Rob

Ulaz u Raj

Friz

=●=

Prethodni brojArxiwaFejsbuk stranicaMarketingGlavna stranicaSledeći broj